Print

Referat af Bestyrelsesmøde den 18. januar 2011
 

Tilstede: Jørn, Henrik, Anja, Annemarie, Lene og Lone.

Afbud:
 
1.Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat fra sidst godkendt.

 
2.Meddelelser fra formanden:
 

Der er planlagt 2 arbejdsdage på Hedeland. Lørdag d. 19 marts og lørdag d. 2. april  2011, begge dage kl. 9.00

 
3.Meddelelser fra kassereren:
 

Kontingent opkrævning er udsendt 14. januar af webmaster.

Vi afsluttede 2010 med at være 265 medlemmer.

1. februar er deadline for ansøgning om medlemstilskud til juniorer/ungryttere fra Holbæk kommunes. Tilskuddet forventes reduceret med ca. en tredjedel.

Bankbeholdning dags dato: 33.181,00 kr.

 
4.Organisatorisk:
 

Intern rokade i bestyrelsen:

Anja og Lene bytter roller, så Lene indtræder som bestyrelsesmedlem og Anja fratræder som bestyrelsesmedlem. Anja indtræder istedet på Lenes tidligere plads som suppleant og vil fremover kun deltage på møderne i forhold til Web og Sporti relaterede ting. Aktivitetsmæssigt vil Anja fremover kun tage sig af Web og Sporti.

Henrik henvender sig til Buller ang. det fremtidige Faxiterie og får afklaret aftalen for 2011.

Henrik kontakter Christiansborg for at få nogle datoer, så arrangement for årets udvalg og bestyrelse kan afholdes.

Anja har indsendt medlemstal til DIF. 

 
5.Meddelelser fra øvrige medlemmer af bestyrelsen/udvalg:
  Herunder Stævneudvalg, baneudvalg, cafeteriaudvalg, kursusudvalg, bladudvalg, juniorudvalg og webudvalg.
 

Web´en:

Webmaster forespurgte om vi kunne bløde lidt op i de principper vi hidtig har haft i forhold til hvilke arrangementer der kan ligges på forsiden. Alle var enige om at det fremover er ok at annoncere alle aktiviter/undervisning, man kan deltage i med/om sin hest, uanset hvem der arrangere/udbyder det. 

Regler for køb og salgssiden forbliver de samme. Alle private kan frit annoncere.

 

Stævneudvalget er igang med at lave indbydelse og tilmelding klar til Vintertölt Hyggestævne. 

 

 
6.Kommende aktiviteter:
  Anja og Annemarie igang med at finde dato og laver oplæg til den kommende Workshop "Aktiviteter i FAXI", som aftalt på generalforsamlingen.
 
7.Behandling af henvendelser fra medlemmerne mm.:
(Skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden næste bestyrelsesmøde)
  Ingen henvendelser. 
 
8.Eventuelt:
   
 
9.Næste møde:
   D. 22. februar hos Lone