Print

Referat af Bestyrelsesmøde den 17. marts 2011 
 
Tilstede: Jørn, Henrik, Lene, Annemarie og Lone
Afbud:
 
1.Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referat fra sidste møde godkendt.
 
2.Meddelelser fra formanden:
  Angående islandshestens dag: Jørn vil kontakte Natturrytter, for at trække på deres erfaringer, med henblik på, at stoppe trafikken  ved Christiansborg, for at gøre opmærksom på behovet for ridestier.
 
3.Meddelelser fra kassereren:
 

Pt. er medlemstallet 52 juniorer og 160 seniorer. Medlemskontigent = 37.200,00 kr.

Saldo efter forårsstævneindtægter: 67.295,00 kr.

Henrik kontakter Laila vedr. Faxishop og Vintertølt.

 
4.Organisatorisk:
 
 
5.Meddelelser fra øvrige medlemmer af bestyrelsen/udvalg:
  Herunder Stævneudvalg, baneudvalg, cafeteriaudvalg, kursusudvalg, bladudvalg, juniorudvalg og webudvalg.
 

Stævneudvalget.

Store Hestedag har lagt at juniorstævne samtidig med Faxi´s juniorstævne, og de har foreslået at Faxi´s stævne flyttes. Stævneudvalget vurderer at der ikke er grund til at ændre på Faxi´s junior stævne.

Som noget nyt, er det nu obligatorisk, at forpligte sig til en opgave, i forbindelse med tilmelding til stævner.

 
6.Kommende aktiviteter:
 

 Eyolfor og Angela kurser + juniorsamlinger + aktivitets aftner (NYT!)

Aktivitets-aftner / Faxi-træf: Ideen er at få flere folk på banen som tovholderer/værter for mindre overskuelige fællesarrangementer over vekslende temaer, f.eks. føl-dag/skovtur/øltølt/hestevognskørsel/loppemarked med rideudstyr og meget andet. Bestyrelsen tager teten og inviterer til en aften med temaet; håndhesteridning. Invitation og nærmere information følger. Henrik og Annemarie laver et oplæg til et visionsmøde, som vil blive afhodt i forbindelse med aktivitetsaften.

 
7.Behandling af henvendelser fra medlemmerne mm.:
(Skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden næste bestyrelsesmøde)
 

 Ingen.

 
8.Eventuelt:
   Ros til stald Troldebo for deres arrangement med fælles ridetur.
 
9.Næste møde:
 

 12. april 2011 hos Annemarie.

Referant: Lone