Print

Referat af Bestyrelsesmøde d. 25 Maj 2011
 
Tilstede: Henrik, Lene, Annemarie og Lone
Afbud: Jørn
 
1.Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referart godkendt.
 
2.Meddelelser fra formanden:
 Intet nyt-(formanden fraværende)
 
3.Meddelelser fra kassereren:
 Balancen på kontoen er 62.809,90 kr. Vi behandler juniorudvalgets ansøgninger.
 
4.Organisatorisk:
 Der er nye ejere af vores baneanlæg. Lejebetingelserne er uændrede. De nye ejere er lokale fra Arnakke. Annemarie er trådt ud af stævneudvalget.
 
5.Meddelelser fra øvrige medlemmer af bestyrelsen/udvalg:
 Herunder Stævneudvalg, baneudvalg, cafeteriaudvalg, kursusudvalg, bladudvalg, juniorudvalg og webudvalg.
 

Bestyrelsens afholdte Faxitræf med emnet "håndheste ridning" det var hyggeligt og lærerigt. Vi regner med at gentage succesen med et nyt emne og gerne med dig som deltager/arrangør!!! Vi gir´en lille en eller kage.

Lene har skrevet en introduktion til nye medlemmer, den kommer på hjemmesiden. Turen til Christiansborg for bestyrelses og udvalgsmedlemmer var en spændende og god oplevelse.

 
6.Kommende aktiviteter:
 Faxi har 30 års jubilæum i år - hvordan skal det fejres.
 
7.Behandling af henvendelser fra medlemmerne mm.:
(Skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden næste bestyrelsesmøde)
  Ingen henvendelser.
 
8.Eventuelt:
  
 
9.Næste møde:
  21. juni 2011 hos Henrik.  Ref. Lone          (Aflyst d.21.06.11)