Print

Dagsorden/Referat af Bestyrelsesmøde den #DATO
 
Tilstede: Jørn, Lene, Lone, Annemarie
Afbud: Henrik
 
1.Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referart fra sidst godkendt.
 
2.Meddelelser fra formanden:
 

Jørn skal med Friluftrådet på tur til Kragerup Gods d.23. august.

Faxi's kvardrillegruppe skal til Sagnlandet i  weekenden d. 27 og 28. august.

 
3.Meddelelser fra kassereren:
 Kasseren er fraværende, men meddeler at økonomien ser OK ud.
 
4.Organisatorisk:
 

Faxi's kvardrillegruppe skal til Sagnlandet i weekenden d. 27 og 28. august.

Alle baner der ønskes afholdt DRL klasser på, skal være opmålt inden d. 01.09.11 af autoriseret landinspektør og indberettet til sportskomiteen. Dette er gjort og vores bane opfylder målene.

 
5.Meddelelser fra øvrige medlemmer af bestyrelsen/udvalg:
 Herunder Stævneudvalg, baneudvalg, cafeteriaudvalg, kursusudvalg, bladudvalg, juniorudvalg og webudvalg.
 Formanden har fået mail fra stævneudvalget, som aflyser juniorstævner fremover på grund af at en dommer har meldt fra til fordel for juniorcamp på Store Hestedag, som er et arrangement under DI. Bestyrelsen tager det op på førstkommende klubmøde d. 30. oktober og beder om en forklaring. Vi opfordrer til at Sporti bliver brugt til alt, så det ikke kan lade sig gøre at "stjæle" hinandens dommere. I skrivende stund får vi at vide at at juniorcamp er aflyst!
 
6.Kommende aktiviteter:
 

Islandshestens dag søndag d. 25. september, afholder vi et arrangement på Faxi banen. Målet er at få alle ud at se os. Der skal inviteres til at "få en tur på en islandsk hest" . Kvardrilleholdet kunne lave opvisning! Vi kunne prøve at lave opslag i byen og invitere alle. Der er brug for medlemmers hjælp til at lave en  festlig dag. Vi foreslår at arragementet starter kl. 13.00

Faxi har 35 år's jubilæum her i efteråret og det fejres til Gaman festen d.15. oktober. Bestyrelselsen foreslår at temaet er "Island". Dvs. tøj, musik,indslag eller hvad der findes på.

 
7.Behandling af henvendelser fra medlemmerne mm.:
(Skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden næste bestyrelsesmøde)
  Intet nyt fra medlemmerne.
 
8.Eventuelt:
  Bestyrelsen efterlyser stadig medlemmer, der vil stå for nye arrangementer eller være med til at gøre vores kommende arrangementer sjovere.
 
9.Næste møde:
  7. september 2011 kl.18.30 hos Lone