FAXI --> Bestyrelsen --> Referater

Print

Dagsorden/Referat af Bestyrelsesmøde den #DATO 07.09.2011
 
Tilstede: Jørn, Henrik, Annemarie, Lene og Lone
Afbud:
 
1.Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referat fra sidst godkendt.
 
2.Meddelelser fra formanden:
  Jørn har været på Kragerup gods som er bestyret af Birgitte, der har en vision om et sammenhængende stisystem på Vestsjælland, så man kan vandre/ride/cykle mellem forskellige steder, hvor der er mulighed for overnatning/spisning m.m. Kragerup gods er et besøg værd; mulighed for spændende oplevelser med bl.a. vandring i trætoppene( se også www.Kragerup.dk).
 
3.Meddelelser fra kassereren:
 Det går stadig fint
 
4.Organisatorisk:
 

Der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen ( 24. november kl.19.00).

 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der skal vælges nye suppleanter og nye revisorer. Kassereren fratræder på grund af nyt arbejde.

Indkomne forsalg skal være bestyrelsen i hænde senest 1.oktober

 
5.Meddelelser fra øvrige medlemmer af bestyrelsen/udvalg:
 Herunder Stævneudvalg, baneudvalg, cafeteriaudvalg, kursusudvalg, bladudvalg, juniorudvalg og webudvalg.
 Ingen meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer/udvalg
 
6.Kommende aktiviteter:
 

 Det er islandshestens dag d. 25. september. Vi mødes kl. 13.00 på banen. Mød op med eller uden  hest og deltag i øltølt/trækture m.m, der vil blive vist kvardrille og måske gangarter, vi vil hænge opslag op rundt om i byen. Bestyrelsen sørger for kaffe og småkager og låne-ridehjelme.

Sang, musik og festlige indslag til Gaman festen efterlyses

 
7.Behandling af henvendelser fra medlemmerne mm.:
(Skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden næste bestyrelsesmøde)
  For at indskærpe at Faxi-banen er for medlemmer, opsættes der et skilt, så alle er klar over at det kun er medlemmer, der må benytte banen. Bestyrelse tager kontakt til nogle personer, der har benyttet banen uden at være medlemmer og opfordrer dem til at melde sig ind i klubben.
 
8.Eventuelt:
  Intet
 
9.Næste møde:
 

 D. 11.oktober kl. 18.30 hos Henrik.

Ref. Lone