Faxi Vintertölt, lørdag d. 18 juli

 

 Hanne og Finn Eliasen tjekker ind kl 8.30-9.20, husk vacc. og egenerklæring.  

 

Program og hjælperliste er klar, startrækkefølgen er på pladsen når i kommer.

Alle skal ride med startnumre, de udleveres ved indtjek. Startnumrene sættes i

stigbøjlerne. Det betyder vi ikke skal have farvebånd, dermed også mindre kontakt.

  

På P pladsen vil der være en kasse hvor numrene lægges når stævnet er slut.

 

Alle klasser gennemføres, og alle rider finale.

Husk de opgaver der skal udføres inden stævnet starter, skal være færdige inden kl 9.30.

Med tilladelse til 100 personer, er der plads til tilskuere.

 

Vi glæder os rigtig meget til at se jer!

Tenna, Hanne og Kirsten

    

 Program  vintertölt 

Indtjek hos Hanne og Finn Eliasen kl   8.30-9.20

9.30     Godmorgen/Ryttermøde

9.40      T 5

10.10    T 8

10.55    Pause

11.05    T 3

11.35    T 4

11.45    Frokostpause

 

Finaler

12.45    T 8  D

13.00    T 3  B

13.15    T  8  C

13.30    T  5  B

13.45    T  4  A

14.00    T  8  B

14.15    Pause

14.30    T  5  A

14.45    T  8  A

15.00    T  3  A

15.20    Præmier         Fælles oprydning og tak for I dag

 

Hjælper liste til Faxi vintertölt

Indtjek:     Kl   8.30- 9.20 hos Hanne og Finn Eliasen

Husk vacc., pas og egenerklæring. I får startnumre der sættes på bøjlerne, husk at aflevere dem igen!

Sekretariatssupport:  9.40-10.40 Jeanette, 11.00-11.45 Karin

Ledvogter

9.40-10.20     Anna AA K.

10.20-10.55   Tina S

11.05-11.40   Susan H.

12.45- slut      Marianne L.,Annika T L.,Nete Bak, Stine Munk. I aftaler i frokostpausen

Opsætning af dommertelte, borde, stole, dommertavler: Steen H, Bjørn M, Bjørn K

Flaghejsning/nedtagning: Vibeke M

Opsætning af højttalere: Ole

Dommerforplejning: Maria N M

Rengøring: Ann B, Ole S, Birgitte W

Bane: Ole

Cafeteria:   9.30-10.30   Adrian

                  10.30-11.30   Helle K S

                  11.30-12.15   Jette G, Adrian (uddeling af sandwich).

                  12.15-12.45   Adrian

                  12.45-slut      Leif, Lene, Merete, Tove D, Freja i aftaler i frokostpausen.

Afrydning/nedtagning: Pavillioner, borde, stole, dommertal, højttalere og andet

Stine, Villy, Charlotte, Wendy, Jessica, Marie L B