IMG 1026

Forårstølt

FAXI FORÅRSTÖLT 2023


Lørdag den 1. april.


På Faxibanen Asmindrupvej 100, 4390 Vipperød.

Foråret lader tit vente på sig, men Forårstölt skal der rides. Vi krydser fingre for en mild forårsdag med mange glade ekvipager og masser af publikum på Faxibanen.

Der inviteres til at dyste i T8, T7, T5, T4 eller T3. Hver klasse har et max. antal deltagere på 15 ekvipager og stævnet kan max. rumme 50 ekvipager. Det afvikles ved blot 30 tilmeldte. Der oprettes evt. en venteliste.
I ægte Faxiånd afvikles der selvfølgelig også børnetölt for ryttere op til og med 10 år. I denne klasse skal poderne have en hjælper med på banen og de må gerne ride på en i forvejen tilmeldt hest. Klassen afvikles på opvarmningsbanen og dømmes af 2 meget kompetente og erfarne ryttere. Det er tilladt at ride trav i stedet for tölt.

Alle rider udtagelse om formiddagen og alle rider finaler om eftermiddagen. Der er således C- B- og A finaler. Den bedst placerede i en finale får mulighed for at rykke op i næste finale. Der er rosetter til alle deltagerne i A finalerne og medaljer til vinderne.

Tilmeldingen åbner på www.sporti.dk den 5. marts kl. 20.00 for Faximedlemmer. Deltagergebyr 350 kr.
For ryttere uden medlemskab af Faxi åbnes den 10. marts kl. 20.00 Deltagergebyr 450 kr.
Børnetölt 50 kr. Plus sportigebyr. Efter den 18. marts kl 23.59 er tilmelding ikke længere mulig.

Ønsker du at starte 2 heste, bedes du tilmelde dem i prioriteret rækkefølge. Skriv hest 1 og hest 2 på din tilmelding. I tilfælde af venteliste forbeholder stævneudvalget sig ret til kun at tilskrive dig én plads. Dit ene startgebyr vil selvfølgelig så blive refunderet.

Stævnet dømmes af DI dommere, så husk rytterlicens. Minimum engangslicens til D-stævner. Børnetölt undtaget.

Der rides efter gældende FEIF's Rules and Regulation og regler for stævneridning i Danmark.

Husk at 5 års heste kun må starte 2 gange og 6 års heste kun 3 gange.

Der vil være mulighed for at købe drikkevarer på stedet og forudbestilte sandwich.

Deltagerne forpligter sig til at hjælpe med en given opgave før, under eller efter stævnet. Opgaverne vil kunne findes i program på Faxis hjemmeside og på Facebook ca. en uge før stævnet.

At deltage i et Faxistævne er lig med at underskrive en tro- og loveerklæring, men husk hestepas og gyldigt vaccinationsbevis til fremvisning ved indtjek.

Alle former for ændringer, efter at du har tilmeldt dig, kræver et gebyr på 100 kr. Det er kun muligt at ændre til ny klasse, hvis der er plads til flere ryttere i den pågældende klasse.
Ønsker du at sælge din deltagerplads lader det sig kun gøre, hvis køber ønsker at ride den samme klasse og den samme volte, som du har tilmeldt dig.
Kun én ændring pr. ekvipage tillades. Der kan således ikke sælges en plads og efterfølgende ændres klasse eller volte, det vil være at betragte som 2 ændringer.
Melder du fra p.g.a. sygdom tilbagebetales startgebyr minus 100 kr. mod forevisning af læge- eller dyrlægeerklæring.

Link til Sporti kommer inden 05-03-23

Vel mødt - hilsen Tenna, Kirsten og Hanne.

 

Tusenas 10

Årets første Faxi ridetur

Lørdag d. 4 februar 2023

 

Turen går til Høve, det er Lone og Claus der er guider på turen.

Vi mødes opsadlet og klar kl. 10,30 på ridebanen, Pavillonvej i Høve, 4550 Asnæs, ingen parkering på Pavillonvej.

Turen rides i moderart tempo og er åben for alle FAXI-medlemmer – ung som gammel

Medbring evt. madpakke der kan nydes efter turen hos Claus og Lone

Tilmelding nødvendigt til Lone på sms 40349060

Deltagerantal max. 25

 

Alle Faxi turene er lagt op her:  http://faxi-klubben.dk/rideture/

 

Der mangler stadig guider til turene, er det DIG ?

 

Faxilogo Lille

Generalforsamling

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I FAXI 28/1-2023 kl. (15.15) 16.00.

Dagsorden for Generalforsamling i Faxi d. 28. januar - kl. (15.15) 16.00 i Multihuset
Arenavej 1, 4300 Holbæk.
Kl. 15.15: Jeanette- og Henrik Holst Gohn fortæller fra deres deltagelse ved NM i Finland. Herefter starter generalforsamlingen.

Der vil være spisning efter generalforsamlingen kl. ca. 18.00. Det er en lun buffet. Der er mulighed for køb af øl og sodavand.
Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive efter generalforsamling og spise med.

Af hensyn til bestilling af mad og - plads, opfordres til tilmelding via www.sporti.dk. Tilmeldingen åbner d.12. januar. Sidste tilmeldingsfrist er d. 21. januar.
https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=9473
Det koster ikke noget at deltage i selve generalforsamlingen. Faxi betaler gebyret til Sporti.
Spisningen efter generalforsamlingen kommer til at koste 90 kr for Faxi-medlemmer og 115 kr for ikke Faxi-medlemmer evt. børn under 18 – 45 kr. Skal man spise er tilmelding nødvendig.
(”Ikke” Faxi-medlemmer er velkomne til at deltage i oplægget med Jeanette og Henrik og spisningen, men har ikke tale og stemmeret til generalforsamlingen – hvis der er brug for en stol at sidde på imens, finder vi en løsning)

Dagsorden:

1. Indskrivning (Registrering samt kontrol af stemmeret for de fremmødte medlemmer).
2. Valg af dirigent og referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Bestyrelsen fremlægger budget, og herunder forslag til fastsættelse af kontingent for det
     efterfølgende år.
6. Indkomne forslag:
     a) Forslag om kontingentforhøjelse for 2024 til 300 kr. pr voksen og 150 pr. junior og
         ungrytter.
     b) Evt. forslag fra medlemmerne (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
         generalforsamlingen. Sendes til klubbens formand formand@faxi-klubben.dk
7. Bestyrelsen fremlægger forslag til kommende års aktiviteter til drøftelse.
8. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år. (Herunder
   nedsættelse/konstituering af udvalg efter bestyrelsens ønsker).
   På valg er i henhold til vedtægterne:
     a) Ole Elmquist (Modtager ikke genvalg). Lene Tangaard er kandidat til posten.
         Kandidater kan melde sig før eller på generalforsamlingen.
     b) Eddie Madsen (Modtager genvalg) – Kandidater kan melde sig helt frem til
         behandlingen af dette punkt på dagsordenen.
     c) Valg af 3 suppleanter: Lene Kildegård Jensen og Ann Stilhoff Dietz modtager genvalg
         – der mangler endnu mindst én kandidat til suppleantposterne. Andre kandidater kan
         melde sig helt frem til behandlingen af dette punkt på dagsordenen.
9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. Alle vælges for 1 år ad gangen.
    På valg er Steen Hansen og Carina Hansen som revisorer – Begge modtager genvalg.
    Jens Tange er på valg som revisorsuppleant – modtager genvalg. Andre kandidater kan
    melde sig helt frem til behandlingen af dette punkt på dagsordenen.
10.Eventuelt. (Under dette punkt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning).

https://www.sporti.dk/file/attachment/b9295baa7a550627ad2273a3f662a066/Faxi_Regnskab_2022___Balance_31.12.22.pdf

https://www.sporti.dk/file/attachment/b9295baa7a550627ad2273a3f662a066/Regnskab_2022_Faxi___med_revisorpaategning.pdf

https://www.sporti.dk/file/attachment/b9295baa7a550627ad2273a3f662a066/Faxi_regnskab_2022_Noter.pdf

https://www.sporti.dk/file/attachment/24f99a4d9aec4ee9442f5a5fe5751be7/Budgetforslag_for_Faxi_2023.pdf

 

Herefter spisning. Vi glæder os til at se jer –

De bedste hilsner Bestyrelsen.

Gammelrand

Koneridetur

Koneridetur den 21/01 er desværre aflyst.

Næste konetur tur er den 25/02.

432AC326 BBA7 473C BA9B F3A3A2E55B7F

Kaffetølt 2022

Kaffetölt i Holbæk Rideklubs ridehal d. 14. januar 2023 kl. 12.45-16.30
(Holbæk Rideklub, Ladegårdsalleen 3B, 4300 Holbæk).

Vi glæder os til at se dig og din hest!!

Hvad lægges der vægt på når din og din hests præstation vurderes i tölt?

Kaffetölt befinder sig et sted imellem undervisning, clinique og stævne.
Der er plads til max 27 heste i 9 heats á 3 heste. Hvert heat varer ca. 18 min og så er der 5 min mellem heatene til at skifte deltagere. Derudover er der plads til max 40 deltagere uden hest.

Louise Mølbak vil kommentere equipagerne undervejs – set med ”dommerens”/underviserens øjne og vil komme med anbefalinger til, hvad du som rytter kan gøre for at få din hest til at præsentere sig bedre. På den måde får deltagere både med og uden hest noget med hjem.
Vi slutter dagen af med at kåre og præmiere den mest harmoniske equipage i hver klasse med en kaffekop med hestemotiv fra keramiker Helle Gram.

I kan tilmelde jer flg. Klasser:

let klasse – (sådan lidt á la T8)
middelsvær klasse – (sådan lidt á la T5)
svær klasse – (sådan lidt á la T3)
Deltager uden hest

Det er et arrangement, hvor der lægges vægt på, at både ryttere og tilskuere har mulighed for at blive bedre til at vurdere gangarter og heste og forhåbentlig blive inspireret til justeringer i arbejdet med hestene.
Deltagergebyr er 175 kr. for medlemmer af Faxi (excl. sporti-gebyr) og 225 kr. for ikke medlemmer (excl. sportigebyr). Deltagere uden hest betaler 50 kr. pr. billet (excl. Sportigebyr).
Der vil være mulighed for, at deltagere uden hest kan stå eller sidde langs barrieren til ridehuset.
Vi skal opfordre til, at deltagere tager deres egne stole med (der er ca. 20 siddepladser på stedet) – og masser af varmt tøj.
Der vil være mulighed for at tilkøbe en stor boks for 175 kr. (Holbæk rideklubs priser). Hvis jeres heste er vant til at gå sammen, er der fint plads til to heste i en boks. I skal selv medbringe spand til vand og evt. foder. Boksen skal tømmes for klatter mm. Inden i kører hjem.
Der er også mulighed for selv at sætte enkelte små folde op udenfor.
Ridehuset er 60 m x 20 m, og banen bliver markeret med bomme, der afgrænser sporet ind mod midten.
Der er opvarmningsmulighed på en ridebane uden for ridehuset – den kan dog på denne årstid være ret våd.
Der er ikke krav om rytterlicens. Men I skal vise gyldigt hestepas ved indtjekning.
Der vil være kaffe med i prisen. Og der vil være mulighed for at købe lidt kage med mobile pay eller kontanter.

Tilmelding på https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=9439 - Åbner d. 1. januar 2023 – kl. 00.30.

Program vil blive sendt ud til deltagerne via Sporti ca. 1 uge før arrangementet.
Ved framelding returneres betaling for boks, men ikke deltagergebyret.

De bedste hilsener Faxis udvalg for Kaffetölt:
Eddie Madsen tlf. 30 69 51 76
Ann Busch tlf: 28 90 75 90
Finn Eliasen og Hanne Eliasen.

Året 2022

Fullsizeoutput 186a

Juleridetur 2022

Juleridetur 2022

Lørdag d. 3.december opsadlet og klar kl.11.00 

Sted: Barkladen, Egebjergvej 172, Nyk. Sj.

P: ved Barkladen og langs skovvejen, der kan vendes for enden.

Hold 1.

Der rides i moderat tempo hvor alle kan være med. Efter turen er der Gløg og æbleskiver i barkladen.
Der er mulighed for at lave en lille fold i skoven, medbring selv hegnsmateriale.
Tilmelding nødvendig til Steen, lysager@mail.dk senest 29. nov af hensyn til indkøb.

Hold 2.

Kone juleridetur, mænd er også velkomne. Vi rider fra barkladen,10 minutter efter det andet julehold. Turen foregår i skridt og evt lidt trav/tølt efter aftale. Efter turen er der gløgg og æbleskiver i barkladen. Mon ikke en lille fælles sang kan snige sig ind og et glædelig jul til alle.

Tilmelding til Kirsten Roldhave. skjaldsbjerg@mail.dk eller på 20468897, senest 29. november

IMG 7488

Gangarts Cliniques

Gangarts Cliniques

Vi glæder os til i Faxi at præsentere en ny aktivitet i løbet af efteråret:

To gangarts-cliniques med Jeanette Holst Gohn

Jeanette vil tage os med på en tur rundt i den Islandske hest gangarter, og give rytterne inspiration til at arbejde med og – vise de forskellige gangarter.


Jeanette har redet islandske heste i 20 år og har redet konkurrencer på højt niveau i 12 år. Hun er Eliterytter og tidligere Danmarks Mester. Har deltaget ved de Nordiske Mesterskaber 3 gange og hun ligger i toppen af Danmarks bedste ikke-professionelle konkurrence ryttere.

Den første clinique ligger d. 12. november og den anden d. 26. november – begge dage fra 13.30 til ca. 16.15 – (4 hold á ½ time). Vi starter med ca. ½ times demonstration og teori – der er sat lidt tid af til holdskifte.

Der rides i hold. En halv time pr. hold og tre ryttere på hvert hold.


Der kan købes tilskuer billetter. Rytterne har selvfølgelig tilskueradgang til den del af cliniqen, hvor de ikke rider. Der kan købes en kop kaffe og et stykke kage til meget favorable priser.

Vi rider i Holbæk Rideklubs ridehus, Ladegårdsalleen 3 b, 4300 Holbæk
. Her er der mulighed for tilkøb af boks til din hest.

De, der tilmelder sig begge workshops med hest har fortrinsret og Faximedlemmer har fortrinsret. Der er plads til 12 ryttere. Vi opretter venteliste.
Der vil blive åbnet for evt. ledige pladser til de enkelte cliniques d. 24. oktober. 
Tilskuere kan tilmelde sig enten til den ene, den anden - eller til begge dage.

På den første clinique vil der være særlig fokus på gangarterne skridt, trav og tölt. Adskillelsen af disse og træning i at forbedre kvaliteten af disse.

På den anden clinique vil der være særligt fokus på skridt, galop og tölt (pas). Adskillelsen af disse og træning i at forbedre kvaliteten af disse. På hvordan overgangene bedst læres og bruges til at forbedre kvaliteten af gangarten.

Tilmelding åbner d. 10. oktober kl. 20

Pris for at deltage i cliniques (incl. Sportigebyr):Ryttere: Begge cliniques 450 kr for Faximedlemmer
 - for ikke Faximedlemmer 550 kr

Ryttere: Enkelte cliniques 250 kr for Faximedlemmer
 - for ikke Faximedlemmer 300 kr

Tilskuer: (pr. clinique) 75 kr for Faximedlemmer
 - for ikke Faximedlemmer 125 kr for

Tilkøb af boks 125 kr 


IMG 0783

Gaman 2022

GAMAM 2022
15. oktober

Snart er det tid til GAMAN. Stævnet hvor vi hjælpes ad dagen igennem. Mange er med til at dømme og andre har fået en anden opgave. I år har vi fornøjelsen af at byde velkommen til Louise Mølbak som har fået hvervet som overdommer.
Udover din nedenfor nævnte arbejdsopgave eller dommertjans, er du dagen igennnem velkommen på midten af banen for at give dit besyv med – ingen skal holde sig tilbage.
Børn må selvfølgelig gerne tage en kendt voksen med derind.

Tilslutningen til GAMAN er overvældende. Hele 58 ekvipager har meldt sig. Der skal dystes i 11 klasser, bestående af 22 hold, der alle rides som finaler. Det er i alt blevet til 128 starter. Heraf vil 28 ekvipager forsøge sig i GAMAN-keppni.
Dette betyder at alle bedes holde sig klar til start i forhold til den programsatte tid. Det betyder også at der skal parkeres tæt.

Ved indtjek mellem kl 7.30 og 9.00 hos Stine M. Jensen og Anne Torkelund får du anvist en fold. Det er den og ikke andre du skal benytte. Nogle af foldene er der en del græs på. Du skal have dit vaccinationskort og hestepas klar ved indtjek.
Det er også her du får udleveret årets GAMAN-badge.
Der er rosetter til alle deltagere i Børnetölt og et fåtal sponsorgaver til fordeling blandt andre.

KÆPHESTEN er stadig i live og sidste års modtager Eddie Madsen skal finde dette års værdige vinder af en ny kæphest.

GAMAN betyder jo ”for sjov” så vi håber at I alle må få en rigtig hyggelig og sjov efterårslørdag med godt vejr og gode oplevelser.

Mange hilsner Faxi´s stævneudvalg.

 

ARBEJDSLISTE:
Indtjek Stine Møller Jensen og Anne Torkelund.
Ledvogter: Nærmeste tilskuer.
Banepleje Ole Elmquist.
Cafeterie Adrian med hjælp fra Ann Busch, Lene Kildegård, Ghita Larsen og Ann Stilhoff når de ikke rider.
Pavillion borde stole og højtalere sættes op af Bjørn Monberg, Vibeke Monberg, Zelina Djarling og Caroline Stavnskær. Samme tages ned af Randi Brogreen, Stine Foersom, Kamilla Fischer og Lotte Jeppesen.
Flag hejses og tages ned af Mikaela Sommer.
Lydmand Anders Nørgård.

 

DOMMERHOLD:

Kl 9.00 til 10.00. Hold 1. TÖLT LET: Jette Gram, Ellen Rønne, Flemming Samsøe, Wilma Tezlaff og Dorte Tang. Ella og Liva

Kl 10.00 til 11.15. Hold 2. TÖLT LET og TÖLT MIDDEL: Nanna Lanzky Otto Jens Højberg, Charlotte Lorentzen, og Sophia Lassen. Luca, Thor og Huxi.

Kl 11.15 til 12.05. Hold 3. TÖLT SVÆR, TÖLT LØS og 3-GANG: Eileen Lanzky Otto, Marianne Prebensen, Britta Tøndborg, Susan Holten-Andersen og Annika Carstens Nielsen.

Kl 12.10. Hold 4. BØRNETÖLT. Camilla Lund og Carina Hansen.

Kl 12.50 til kl 13.50. Hold 5. GAMAM-KEPPNI. Dømmes af Louise Mølbak.
Lone Wallebo, Rikke Therkelsen og Rikke Faarborg, speaker og sørger for veste.

Kl 13.50 til 14.50. Hold 6. 5-GANG og 4-GANG LET: Ole Ulrich Skafte, Annika Ibsen, Majbritt Løve Kirk, Lene Tanggaard og Janne Busch-Petersen.

Kl. 15.05 til 16.05. Hold 7. 4GANG LET og 4GANG MIDDEL: Jeppe Nygaard, Eddie Madsen, Karina Kirk, Tina Meyer Hansen. Freja og Nana.

Kl. 16.05 til 16.45. Hold 8. 4-GANG MIDDEL og 4-GANG SVÆR: Michael Boberg, Mathilde Stevne, Jette S. Mortensen og Helle Hall.


Efter frokost skal alle dommerhold selv vælge en speaker fra holdet.
Når en finale er redet skal dommersedlen hænges op ved sekretariatet.

 

Tak vore sponsorer det gør vi:
Jyderup Rideudstyr
Butikken i Hagested
Jette Saltoft Gram
Dorthe Tang/Tackshop

 

GAMAN PROGRAM/TIDSPLAN

TÖLT LET hold 1. kl 9.00
Annika Carstens Nielsen Fjalladis
Britta Tøndborg Falki
Camilla Lund Kamilla
Vibeke Monberg Kolbeinn

Tölt LET hold 2. kl 9.15
Eddie Madsen Helga
Jens Højberg Hugin
Tenna Knudsen Fina
Rikke Faarborg Lilja
Charlotte Lorentzen Smidur

TÖLT LET hold 3. kl 9.30
Jette Schmidt Mortensen Tristan
Kamilla Fischer Hroi
Randi Brogreen Frami
Mikaela Sommer Hárekur
Ghita Larsen Perla

TÖLT LET hold 4. kl 9.45
Janne Busch-Petersen Sindri
Mathilde Stevns Kátina
Lone Wallebo Alfadis
Lene Tanggaard Skuggi
Karina Kirk Fönix

TÖLT LET hold 5. kl 10.00
Lotte Jeppesen Eva
Kirsten m. Jacobsen Birna
Marianne Prebensen Bor
Stine Foersom Elding

TÖLT LET hold 6. kl 10.15
Rikke Therkelsen Nemo
Susan Holten-Andersen Röskva
Tina Meyer Hansen Fröken
Majbritt Løve Kirk Orri

PAUSE 10.30 til 10.45

TÖLT MIDDEL hold 7. kl 10.45
Anne Torkelund Agnes
Ellen Rønne Rosin Kamilla
Helle Hall Fani
Stine Møller Jensen Thyra
Zelina Djarling Gusti
Dorte Tang Stekkur

TÖLT MIDDEL hold 8. 11.00
Ann Stilhoff Dietz Fála
Flemming Samsøe Skardi
Bjørn Monberg Landi
Ole Ulrich Skafte Kolbein
Ole Elmquist Mökkvi
Caroline Stavnskær Loa

TÖLT SVÆR hold 9. 11.15
Wilma Tezloff Vöttur
Anders Jensen Vina
Michael Boberg Depill
Anne Torkelund Muska
Nanna Lanzky Otto Godi

TÖLT MED LØSE TØJLER hold 10. kl 11.30
Mikaela Sommer Stjarni
Carina Lund Gledi
Jette Gram Fleygur

3 GANG hold 11. kl 11.45
Mikaela Sommer Stjarni
Lene Tanggaard Skuggi

FROKOST 12.05 til 12.50

BØRNETÖLT hold 12. kl 12.10 ( i frokostpausen )
Ella Rosa Nørgaard Vina
Nana Olsen List
Freja Møller Jensen Birna

Luca Teglberg Olesen Birna
Huxi Olsen List

Thor Møller Jensen Birna
Liva Ganti

GAMAN-KEPPNI hold 13. kl 12.50
1 Vibeke Monberg Kolbeinn
2 Stine Foersom Elding
3
4 Annika Ibsen Loki
5 Anne Torkelund Agnes
6 Britta Tøndborg Falki
7 Charlotte Lorentzen Smidur
8 Eddie Madsen Helga
9 Ghita Larsen Perla
10 Jette S. Mortensen Tristan
11 Karina Kirk Fönix
12 Lotte Jeppesen Eva
13 Kirsten M. Jacobseb Birna

GAMAN-KEPPNI hold 14. kl 13.15
1 Mikaela Sommer Hárekur
2 Kamilla Fischer Koue Rafnar
3 Helle Hall Fani
4 Bjørn Monberg Landi
5 Anne Torkelund Muska
6 Ann Stilhoff Dietz Fála
7 Anders Jensen Vina
8 Christina Nielsen Ganti
9 Dorte Tang Stekkur
10 Ole Elmquist Mökkvi
11 Marianne Prebensen Bor
12 Jeppe Nygaard Dottla
13 Eileen Lanzky Otto Ondrun
14 Caroline Stavnskær Loa

5-GANG hold 15. kl 13.50
Michael Boberg Depill
Jette Gram Fleygur
Jeppe Nygaard Dottla
Eileen Lanzky Otto Ondrun
Sophia Lassen Talia

4-GANG LET hold 16. kl 14.10
Annika Carstens Nielsen Fjalladis
Randi E. Brogreen Frami
Mathilde Stevns Kátina
Vibeke Monberg Kolbeinn
Tina Meyer Hansen Fröken

4-GANG LET hold 17. kl 14.30
Britta Tøndborg Falki
Charlotte Lorentzen Smidur
Rikke Faarborg Lilja
Jens Højberg Hugin
Kamilla Fischer Koue Hroi

PAUSE 14.50 til 15.05

4-GANG LET hold 18. kl 15.05
Rikke Therkelsen Nemo
Camilla Lund Kamilla
Annika Ibsen Loki
Helle Hall Fani
Jette S. Mortensen Tristan

4-GANG LET hold 19. kl 15.25
Lone Wallebo Alfadis
Lotte Jeppesen Eva
Tenna Knudsen Fina
Majbritt Løve Kirk Orri
Caroline Stavnskær Loa

4-GANG MIDDEL hold 20. kl 15.45
Zelina Djarling Gusti
Susan Holten-Andersen Röskva
Anne Torkelund Agnes
Bjørn Monberg Landi
Mikaela Sommer Hárekur
Dorte Tang Stekkur

4-GANG MIDDEL hold 21. kl 16.05
Stine Møller Jensen Thyra
Ole Ulrich Skafte Kolbein
Ellen Rønne Rosin Kamilla
Flemming Samsøe Skardi
Christina Nielsen Ganti

4-GANG SVÆR hold 22. kl 16.25
Carina Hansen Gledi
Wilma Tezloff Vöttur
Anders Jensen Vina
Anne Torkelund Muska
Nanna Lanzky Otto Godi

Kl. 16.50 Afslutning. Bjørn Monberg synger for til GAMAN sangen for 33 gang.

Tak for i dag.

Sociale medier

  • FACEBOOK

Kontakt os

webmaster@faxi-klubben.dk

+45 21 67 14 33

Asmindrupvej 100

Vipperød

4300 Holbæk

Copyright © Faxi-klubben.dk