Generalforsamlingen udskydes p.g.a. de forlængede Coronarestriktioner.

Ny dato fastsættes forventeligt på næste bestyrelsesmøde.

Der indkaldes til generalforsamling d. 23 januar 2021

Download