Tidsplan, hjælperliste mm til Kristi Himmelfarts Stævnet.

Så blev det tid til Kristi Himmelfarts Stævne.
Desværre ikke på Kristi Himmelfarts Dag, men vi skal nok få et hyggeligt stævne alligevel.

Tidsplan:

Indtjek 8.10-8.50
8.55 ryttermøde
Kl. 9.00 T.8
Kl. 9.35 T.5
Kl. 10.00 T.4
Kl. 10.10 T.3
Kl. 10.35 5.2
Kl. 10.45 Pause
Kl. 11.00 4.5
Kl. 11.55 4.3
Kl. 12.30 4.2

Kl. 13.00 Frokost pause

Finaler :

Kl. 13.45 T.8
Kl. 14.10 T.5
Kl. 13.35 T.3

15.00 Pause

Kl. 15.15 4.5
Kl. 15.40 4.4
Kl. 16.05. 4.2

Kl. 16.30 Tak for idag

Indtjek ved Hanne og Finn Eliasen kl. 8.10-8.50 Medbring Pas og evt. vaccinationskort.
Efter indtjek skal du i kontakt med Ann Busch, hun vil anvise dig en P-plads. Der skal parkeres tæt, da VIRK holder
Stævne samme dag og låner lidt af vores P-plads.
Opsætning af pavilloner, borde, stole og højtalere også til speaker. Anne-Marie Friismose, Anders Jensen, Charlotte Lorentzen, Mathilde Stevns.
Nedtagning af samme: Keld Boye, Majbritt Løve, Marie Nielsen, Bjørn Kristensen.
Flag op og ned: Lene Nielsen
Banepleje: Ole Elmquist og Leif Pedersen
Ledvogtere og farvebånd til: T.8 Line Liljevang, Emma Boork
T.5 Maria Nygaard, Helle Kolding Skov
T.3 Helle Hald, Mikaela Sommer
4.5 Stine Foersom, Eileen Lanzky Otto
4.3 Sif Aida, Ellen Stougaard,
4.2 Klara og Emma Dysted
Finaler: Ann Stilhoff, Dorthe Tang, Caroline Anslund, Elisabeth Buur, Flemming Samsø, Maiken Engborg.
I deles om opgaven i den udstrækning I har tid, og vi opfordrer rytter der ikke rider finale til at deltage.
Dommer forplejning. Stine Møller Jensen
Afhentning af smørrebrød: Ole Skafte
Afhentning af Sandwich: Henning Knudsen
Cafeteria: Lene Kildegård, Githa Larsen, Ann Busch, Jette Schmith.

Kommer vi forud, kører vi rullende om formiddagen, og frokostpausen vil evt. blive længere.

Tidligere i Faxi´s historie var der noget, der til dette stævne, hed vandrepisken. Den indføres igen fra i år og det vil være dommerne, der beslutter, hvem der gør sig fortjent til den. Det bliver den rytter, de mener er i besiddelse af størst horsemanship.

Vandrepisk er nu nok en forkert betegnelse, for pisken erhverves til evigt eje og en ny pisk ser dagens lys til næste år på Kristi Himmelfarts Dag.

Da VIRK også afholder stævne denne dag, har de lånt et stykke af vores P-plads, derfor vær rar at parker efter anvisning.

Vi gør opmærksom på at der er græs på foldene.

Tak for den store opbakning til dette stævne, vi glæder os til at se alle hjælpere, tilskuere og ryttere.

Mange Faxi hilsner fra Tenna, Kirsten og Hanne.