Kære ryttere til Faxis Kristi Himmelfart stævne.

Vi glæder os til at se jer til Faxis Kr.H stævne.
Kl. 07.30 er der indtjek hos Hanne og Finn Eliasen, husk at tage temperatur på din hest, og fremvis pas og vaccination. Årlig vaccination.
At være tilmeldt til stævnet er det samme som at skrive en tro og love erklæring.
Der er en fold til alle, husk at aflevere den rengjort. Medbring selv spand til vand, vand forefindes i tank mellem foldene, og hane nede ved banen.

Corona restriktioner: Tilskuere bedes opholde sig ved langsiden ved volden, medbring selv stol. Gå bagom sekretariatet.
Klubhuset er kun åbent for dommere og hjælpere, Salg foregår ved døren.
Hold afstand!

Om formiddagen er programmet rullende, dvs. kommer vi foran, kører vi videre.
Tiderne om eftermiddagen ligger fast.

Hjælpertiderne er indrettet efter jeres starttider, har vi regnet forkert, og en ikke når frem til sit job, så vær søde at hjælpe hvor i kan.
I frokostpausen, når alle ved hvornår de skal ride, bedes farvebåndsuddelere og ledvogtere til eftermiddagen selv skrive sig på.

Overordnet tidsplan.

Kommer vi forud, kører vi rullende om formiddagen, og
frokostpausen vil evt. blive længere.
Kl . 07.30  indtjek ved Hanne og Finn Eliasen (Husk at have tilmeldt sig stævnet,
betragtes som en underskrift på Tro og love erklæring. Husk at tage temperatur på din hest, og medbring pas og Vaccination (helårlig vaccination).
08.25     Dommer og ryttermøde
08.30     4.5
09.20     4.2
09.40     5.2
10.00     Pause
10.10     4.3
10.30     T8
11.10     T3
11.50     Pause
12.00     T4
12.30     T5
12.50     Frokost
FINALER
13.20     4.5
13.45     4.2
14.10     5.2
14.40     4.3
15.05  Pause
15.15    T8
15.40    T3
16.05     T4
16.30     T5
Efter hver finale, æresrunde og uddeling af sløjfer.
17.00      TAK FOR I DAG!

Hjælperliste til Kr. Himmelfatstævne den 13.05.21

Indtjek kl 7.30: Hanne og Finn Eliasen
Dommersekretærer:  Formiddag:  Maike, Tina, Charlotte   Eftermiddag:  Ellen, Christina, Ann, Bjørn
Speaker sekretær eftermiddag: Christina
Dommersekretærer kan u.b. hente en sandwich i frokostpausen
Morgen:  Opsætning af pavilloner og højttalere:  Jette G., Steen, Flemming Samsøe, Anne Torkelund
Aften:  Nedtagning af pavilloner og højttalere: Trine Lassen, Stine M.Villy, Mikaela Yasmin Sommer
Flag op og ned: Carina Hansen, Camilla Lund
Dommerforplejning:  Susan H. A.
Cafeteria: Eddie Madsen, Adrian
Uddeling af sløjfer: Mie M. J.
Farvebånd og ledvogter:
8.20  -  9.10      Anne-Marie Friismose, Birgitte Wohlmuth
9.10  -  10.00    Annika Knudsen, Marianne Prebensen
PAUSE
10.00 – 11.00   Dorthe Kent, Sophia Lassen W.
11.00 – 11.50   Mathilde Stevns L., Zelina Djarling
11.50 – 12.50   Randi Egholm B., Rosa Zimkoff
Finaler:
Da vi ikke kender jeres placeringer, bedes flg. ryttere selv skrive sig på listen angående opgavefordeling om eftermiddagen, listen hænger ved indgang til banen.
Camilla Andersen, Elin Gran, Helle Hall, Marianne Lumbye, Merete Kofoed, Ole U. Larsen, Sara Krabbe, Sidse Ørndrup, Tenna Heimann, Britta Tøndborg, Maria Martensen, Pernille Fibecker
13.20   4.5
13.45   4.2
14.10   5.2
14.40  4.3
15.05 pause
15.15   T8
15.40   T3
16.05   T4
16.30   T5
Efter hver finale uddeling af sløjfer og æresrunde.
17.00  TAK FOR I DAG!