Lørdag d. 3/7 kl 15-17
Sted : Kundbyvej 42 4520 Svinninge.

Kan vi hestefolk hjælpe med at forbedre bioversiteten, på græs markerne.
Peter Weber,som er biolog og selvstændig rådgiver, vil komme og fortælle og give ideer til større
biologisk mangfoldighed på arealer/marker.
Give praktiske ideer/råd med udgangspunkt i planter.

Kan vi lade græsmarken stå urørt, kan vi forene heste afgræsning og planter/insekter, samt vildet.
Vi kigger på marken som står, urørt fra April til oktober.
Kan vi hjælpe bioversiteten hvis vi ikke slår græsset til hø/wrap og kan hestene vintergræsse på marken fra oktober.


Gratis deltagelse, samt kaffe/te -kage.

Max 25 personer.
Tilmelding senest 1/7
til Kirsten Roldhave på tlf 20468897 eller mail skjaldsbjerg@mail.dk.