IMG 4796

Juniorridelejr 2022

Så er det nu I kan melde jeres friske unge ryttere til en fantastisk hyggelig weekend d. 26-27-28 August  🥰https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=8956

Kvadrille Maj 19 3

Kvadrille træning

Kvadrille træning på Faxi banen fredag d. 3 juni

opsadlet og klar kl. 19,00

 

Fullsizeoutput 1721

Roskilde dyrskue

Torsdag var der generalprøve i ringen på Roskilde Dyrskue, selv var vi meget tilfredse, og glæder os til de næste tre dages show.
Har i lyst til at se vores kvadrille?

Vi er med i aftenshowene:

Fredag den 27.05 show start kl 19.00   Kvadrillen kl 20.40
Lørdag den 28.05 show start kl 19.30   Kvadrillen kl 20.51
Søndag den 29.05 show start kl 15.45  Kvadrillen kl 17.18

Vi glæder os, måske i kommer forbi og hilser på?
Kirsten

Hedeland Stevne 3

Kr. Himmelfartsstævne 2022

Tidsplan, hjælperliste mm til Kristi Himmelfarts Stævnet.

Så blev det tid til Kristi Himmelfarts Stævne.
Desværre ikke på Kristi Himmelfarts Dag, men vi skal nok få et hyggeligt stævne alligevel.

Tidsplan:

Indtjek 8.10-8.50
8.55 ryttermøde
Kl. 9.00 T.8
Kl. 9.35 T.5
Kl. 10.00 T.4
Kl. 10.10 T.3
Kl. 10.35 5.2
Kl. 10.45 Pause
Kl. 11.00 4.5
Kl. 11.55 4.3
Kl. 12.30 4.2

Kl. 13.00 Frokost pause

Finaler :

Kl. 13.45 T.8
Kl. 14.10 T.5
Kl. 13.35 T.3

15.00 Pause

Kl. 15.15 4.5
Kl. 15.40 4.4
Kl. 16.05. 4.2

Kl. 16.30 Tak for idag

Indtjek ved Hanne og Finn Eliasen kl. 8.10-8.50 Medbring Pas og evt. vaccinationskort.
Efter indtjek skal du i kontakt med Ann Busch, hun vil anvise dig en P-plads. Der skal parkeres tæt, da VIRK holder
Stævne samme dag og låner lidt af vores P-plads.
Opsætning af pavilloner, borde, stole og højtalere også til speaker. Anne-Marie Friismose, Anders Jensen, Charlotte Lorentzen, Mathilde Stevns.
Nedtagning af samme: Keld Boye, Majbritt Løve, Marie Nielsen, Bjørn Kristensen.
Flag op og ned: Lene Nielsen
Banepleje: Ole Elmquist og Leif Pedersen
Ledvogtere og farvebånd til: T.8 Line Liljevang, Emma Boork
T.5 Maria Nygaard, Helle Kolding Skov
T.3 Helle Hald, Mikaela Sommer
4.5 Stine Foersom, Eileen Lanzky Otto
4.3 Sif Aida, Ellen Stougaard,
4.2 Klara og Emma Dysted
Finaler: Ann Stilhoff, Dorthe Tang, Caroline Anslund, Elisabeth Buur, Flemming Samsø, Maiken Engborg.
I deles om opgaven i den udstrækning I har tid, og vi opfordrer rytter der ikke rider finale til at deltage.
Dommer forplejning. Stine Møller Jensen
Afhentning af smørrebrød: Ole Skafte
Afhentning af Sandwich: Henning Knudsen
Cafeteria: Lene Kildegård, Githa Larsen, Ann Busch, Jette Schmith.

Kommer vi forud, kører vi rullende om formiddagen, og frokostpausen vil evt. blive længere.

Tidligere i Faxi´s historie var der noget, der til dette stævne, hed vandrepisken. Den indføres igen fra i år og det vil være dommerne, der beslutter, hvem der gør sig fortjent til den. Det bliver den rytter, de mener er i besiddelse af størst horsemanship.

Vandrepisk er nu nok en forkert betegnelse, for pisken erhverves til evigt eje og en ny pisk ser dagens lys til næste år på Kristi Himmelfarts Dag.

Da VIRK også afholder stævne denne dag, har de lånt et stykke af vores P-plads, derfor vær rar at parker efter anvisning.

Vi gør opmærksom på at der er græs på foldene.

Tak for den store opbakning til dette stævne, vi glæder os til at se alle hjælpere, tilskuere og ryttere.

Mange Faxi hilsner fra Tenna, Kirsten og Hanne. 

13495252_748859191923155_5338789146205364121_n

Årets første kvadrille træning

Der er kvadrille træning på Faxibanen søndag d. 3 april.

Alle er velkomne opsadlet og klar kl. 14

 

IMG 0772

Forårstølt

FORÅRÅRSTÖLT 2/4-2022
 

08.30 – 9.15 INDTJEK VED HANNE OG FINN ELIASEN

09.25 RYTTERMØDE

09.30 T 8

10.00 T 7

10.20 T 5

11.10 T 4

11.20 T 3

PAUSE 11.40– 12.30 frokost

Finaler

12.30 T 5C

12.50 T 8 B

13.10 T 7 B

13.30 T 5 B

13.50 T 8A

14.10- 14.20 PAUSE

14.20 T 7 A

14.40 T 5 A

15.00 T 4 A

15.20 T 3 A

15.40 OPRYDNING OG TAK FOR I DAG!

.

.

ARBEJDSPLAN TIL FORÅRSTÖLT 2022

 

INDTJEK: HANNE OG FINN ELIASEN KL 08.30 – 9.15

SPEAK: HANNE ANDERSEN
EVT. SPEAKERSEKRETÆR, HVIS NØDVENDIGT: LONE WALLEBO

SEKRETARIAT: KARIN ELMQUIST, TENNA KNUDSEN
EVT. SEKRETARIATSHJÆLP: JEANETTE HOLST GOHN/LONE WALLEBO

DOMMERFORPLEJNING:SUSAN HOLTEN

Cafeteria : EDDIE MADSEN OG ELLEN RØNNE ROSIN

BANEPLEJE: OLE ELMQUIST

FLAG OP/NED: ANETTE KLAMER

PAVILLIONER OP, HØJTTALERE OP, BORDE OG STOLE FREM: JAN SØEGAARD, RIKKE

SØEGAARD, ANDERS JENSEN, CLAUS WALLEBO

PAVILLIONER NED, HØJTTALERE NED, BORDE OG STOLE PÅ PLADS:  HENRIK GOHN,

CHARLOTTE LORENTZEN, FLEMMING SAMSØE, ANNEMARIE FRIISMOSE

DOMMERSEKRETÆRER: HELE DAGEN:
FORMIDDAG: MARIANNE, STINE OG RASMUS
EFTERMIDDAG: HEIDI, MARIA, MARIANNE

AFHENTNING AF DOMMERMAD: VILLY

AFHENTNING AF SANDWICH: HENNING

LEDVOGTER, OG FARVEBÅNDSUDDELEROPGAVER ER VANSKELIGE AT FÅ TIL AT PASSE, DA HALVDELEN AF DELTAGERNE RIDER SAMME KLASSE, VI HAR GJORT HVAD VI KAN, MEN EFTERMIDDAGSTIDERNE BEDER VI RYTTERNE FORDELE I SPISEPAUSEN, HVOR ALLE VED HVILKEN FINALE MAN SKAL RIDE.

UDLEVERING AF SANDWICH MELLEM 12 OG 13: CAFETERIET

HVIS MAN IKKE SELV KAN TAGE SIN ARBEJDSOPGAVE, FINDER MAN SELV EN AFLØSER.

LEDVOGTER FARVEBÅND
09.25 – 10.20LISE H, RIKKE F, BRITTA T, MARIA C, CHARLOTTE S
10.15 – 11.30 HELLE H, MARIA C, CHARLOTTE S, KLARA D.L. EMMA D.L.
PAUSE
12.25 – 14.10FINALE
14.20 – 15.40 FINALE

BEMÆRK: EKSTRA MANGE NAVNE PÅ FARVEBÅND, DET ER VIGTIGT VI HELE TIDEN ER MED DER.

 

Faxilogo Hvid

Generalforsamling

I Generalforsamling INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I FAXI 5/3-2022 kl. 16.00 Dagsorden for Generalforsamling i Faxi d. 5. marts 2022 - kl. 16.00 i Multihuset Arenavej 1, 4300 Holbæk. Vi starter med indskrivning fra kl. 15.45 til 16.00. og selve generalforsamlingen starter kl. 16.00. Forud for generalforsamlingen vil vi afholde et foredrag om disciplinen TREC. Foredraget afholdes fra 14.45 – 15.45. Der vil være spisning efter generalforsamlingen kl. ca. 18.00. Der serveres smørrebrød Mulighed for køb af øl og sodavand. Vi håber, så mange som muligt har lyst til at blive efter generalforsamling og spise med. Af hensyn til planlægning og plads, opfordres til tilmelding via www.sporti.dk. Tilmeldingen åbner lørdag d. 12. februar. Det koster ikke noget at deltage i generalforsamlingen. Faxi betaler gebyret til Sporti. Spisningen efter generalforsamlingen kommer til at koste 75 kr for Faxi-medlemmer og 125 kr for ikke Faxi-medlemmer evt. børn under 18 – 50 kr. Skal man spise er tilmelding nødvendig og skal ske senest 1. marts 2022 af hensyn til bestilling. (”Ikke” Faxi- medlemmer er velkomne til at deltage i spisningen, men kan ikke deltage i generalforsamlingen – hvis der er brug for en stol at sidde på imens, finder vi en løsning). Dagsorden: 1. Indskrivning (Registrering samt kontrol af stemmeret for de fremmødte medlemmer). 2. Valg af dirigent og referent. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 5. Bestyrelsen fremlægger budget, og herunder forslag til fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år. 6. Indkomne forslag: a) fra bestyrelsen Forslag om opdeling af Bredde og Naturkomiteen, samt drøftelse om hvad begrebet "bredden" dækker og indeholder. Bilag vedr. Forslag om opdeling af Bredde og Naturkomiteen fremsendes efterfølgende forud for Generalforsamlingen. b) Evt. forslag fra medlemmerne (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Sendes til Klubbens formand formand@faxi-klubben.dk.) 7. Bestyrelsen fremlægger forslag til kommende års aktiviteter til drøftelse. 8. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år. (Herunder nedsættelse /konstituering af udvalg efter bestyrelsens ønsker). På valg er i henhold til vedtægterne: a) Formand Pernille Kirchheiner (Modtager ikke genvalg) (Ann Busch har tilbudt sit kandidatur til denne post) b) alm bestyrelsesmedlem Mie Jacobsen (Modtager genvalg) c) Kasserer Karin Elmquist har, som nævnt til GF 2021, meddelt, at hun går som kasserer til GF 2022 (Jette Schmidt Mortensen har tilbudt sit kandidatur hertil for det tilbageværende år af den igangværende kasserer periode.) d) Da Ann Busch stiller sit kandidatur til rådighed til formandsposten, fratræder hun ved valg sin to-årige bestyrelsespost før tid (Ole Elmquist har tilbudt sit kandidatur for det tilbageværende år af perioden. e) alm bestyrelsesmedlem Eddie Madsen er ikke på valg i år. Evt. andre kandidater kan melde sig helt frem til behandlingen af dette punkt på dagsordenen. f) Valg af 3 suppleanter Lene Kildegaard Jensen modtager genvalg, 9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. Alle vælges for 1 år ad gangen. På valg er Steen Hansen og Carina Hansen samt revisor suppleant Jens Tange. 10. Eventuelt. (Under dette punkt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning). Herefter spisning. Vi glæder os til at se jer – De bedste hilsener Bestyrelsen.
Regnskab 2021

Download 

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden: http://faxi-klubben.dk/wp-content/uploads/Dagsorden-GF_2022_03_05.pdf

Indmeldelse: https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=8647

Vi glæder os til at se jer :0)

Stævner 2022

Stævner i Faxi 2022

I år er der nogle ændringer i forbindelse med afholdelse af stævner i Faxi.

Vintertölt ændres fra i år og fremover, til Forårstölt og afholdes på Faxi banen den 02-04-22
Vi udbyder desuden en let klasse mere, T7 (langsom tölt på den ene volte og valgfrit
tempo på den anden volte. T8 er valgfrit tempo tölt på begge volter.

Kr. Himmelfart stævnet:
Kr. Himmefartsdag falder i år sammen med Roskilde dyrkue, vi har derfor valgt at flytte vores
stævne til søndag d. 08.05.2022

Oldsagsstævnet:
Afholdes d. 20.08.2022

Gaman d. 15.10.2022

Til Forårstölt og Kr. Himmelfart kræves rytterlicens til D-stævne,
Oldsagsstævnet dømmes af en eller to meget kyndige hestefolk og kræver ingen licens.
Til Gaman dømmer vi hinanden med støtte af en hjælpedommer, så heller ingen licens her.

På gensyn, vi håber at se rigtig mange af jer til vores stævner.

Tenna, Hanne og Kirsten.

Tusenas 10

Årets første Faxi ridetur

Lørdag d. 19 februar 

 

Turen går til Høve / Jyderupskov, det er Lone der er guide på turen

Vi mødes opsadlet og klar kl. 11 hos Lone, Pavillonvej 2, Høve

 

Turen rides i let til moderart tempo og er åben for alle FAXI-medlemmer – ung som gammel Medbring hvad i selv og hesten behøver efter turen – kaffe, vand, øl, hø m.m.

 

Tilmelding nødvendigt til Lone:  wallebo@live.dk

Deltagerantal max. 25

 

Alle Faxi turene er lagt op her:  http://faxi-klubben.dk/rideture/

 

Der mangler stadig guider til turene, er det DIG ?

 

Sociale medier

  • FACEBOOK

Kontakt os

webmaster@faxi-klubben.dk

+45 21 67 14 33

Asmindrupvej 100

Vipperød

4300 Holbæk

Copyright © Faxi-klubben.dk