Rute føltur: Åben PDF document for at se ruten.


Kære alle - både følejere og jer, der vil ud at se på føl.
Der har været mange tilmeldte med føl. Det har været svært at vælge ud og lave en rute.
Ruten er lavet med det formål at se føl med forskellige afstamninger og så samtidig prøve at se på avlslinjer. Begge muligheder er til stede på denne tur. Og så er der jo også et geografisk hensyn, så vi ikke skal køre alt for langt imellem de forskellige steder.
Jeg har gjort det efter bedste evne og håber ikke, at I, der ikke får besøg i år, bliver alt for skuffede. Måske har I lyst til at deltage i turen – så vi på den måde alligevel kan få talt sammen med jer om avl og om jeres overvejelser om avl
Hvis du/I gerne vil deltage i følturen, selv om vi ikke kommer forbi jer, vil jeg gerne vide det af hensyn til en melding om antal besøgende pr. sted (send en SMS til nedenstående tlf).

Føltur

Rute til føltur

Download