INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I FAXI 2/10-2021 kl. 16.00

Dagsorden for Generalforsamling i Faxi d. 2. oktober 2021 - kl. 16.00 i Multihuset
Arenavej 1, 4300 Holbæk. Vi starter med indskrivning fra kl. 15.45 til 16.00. og selve
generalforsamlingen starter kl. 16.00. Denne generalforsamling er den udskudte
generalforsamling for 2021.

Der vil være spisning efter generalforsamlingen kl. ca. 18.00. Der serveres pølse- og ostebord.
Mulighed for køb af øl og sodavand.
Vi håber, så mange som muligt har lyst til at blive efter generalforsamling og spise med.
Af hensyn til planlægning og plads, opfordres til tilmelding via www.sporti.dk. Tilmeldingen åbner
mandag d. 13. september. Det koster ikke noget at deltage i generalforsamlingen. Faxi betaler
gebyret til Sporti.
Spisningen efter generalforsamlingen kommer til at koste 75kr for Faxi-medlemmer og 125kr for
ikke Faxi-medlemmer evt. børn under 18 - 50kr. Skal man spise er tilmelding nødvendig.
(”Ikke” Faxi-medlemmer er velkomne til at deltage i spisningen, men kan ikke deltage i
generalforsamlingen – hvis der er brug for en stol at sidde på imens, finder vi en løsning��)

Dagsorden:
1. Indskrivning (Registrering samt kontrol af stemmeret for de fremmødte medlemmer). af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsen fremlægger budget, og herunder forslag til fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
5. Bestyrelsen fremlægger forslag til kommende års aktiviteter til drøftelse.
6. Indkomne forslag:
a) Forslag til reviderede vedtægter (fremsat af bestyrelsen – fremsendes senere).
b) Evt. forslag fra medlemmerne (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Sendes til Klubbens formand formand@faxi-klubben.dk.)
7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år. (Herunder
nedsættelse /konstituering af udvalg efter bestyrelsens ønsker).
På valg er i henhold til vedtægterne:
a) Kasserer Karin Elmquist (Modtager ikke genvalg)
b) Eddie Madsen (Modtager genvalg)
c) Ann Busch (Modtager genvalg)
Evt. andre kandidater kan melde sig helt frem til behandlingen af dette punkt på dagsordenen.
8. Valg af 3 suppleanter Ole Elmquist og Lene Kildegaard Jensen modtager genvalg…
9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. Alle vælges for 1 år ad gangen. På valg er Steen Hansen og Heidi Møller – Steen Hansen modtager genvalg, Heidi Møller modtager ikke genvalg.
10. Eventuelt. (Under dette punkt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning).


Herefter spisning. Vi glæder os til at se jer –

De bedste hilsener Bestyrelsen.