INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I FAXI 28/1-2023 kl. (15.15) 16.00.

Dagsorden for Generalforsamling i Faxi d. 28. januar - kl. (15.15) 16.00 i Multihuset
Arenavej 1, 4300 Holbæk.
Kl. 15.15: Jeanette- og Henrik Holst Gohn fortæller fra deres deltagelse ved NM i Finland. Herefter starter generalforsamlingen.

Der vil være spisning efter generalforsamlingen kl. ca. 18.00. Det er en lun buffet. Der er mulighed for køb af øl og sodavand.
Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive efter generalforsamling og spise med.

Af hensyn til bestilling af mad og - plads, opfordres til tilmelding via www.sporti.dk. Tilmeldingen åbner d.12. januar. Sidste tilmeldingsfrist er d. 21. januar.
https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=9473
Det koster ikke noget at deltage i selve generalforsamlingen. Faxi betaler gebyret til Sporti.
Spisningen efter generalforsamlingen kommer til at koste 90 kr for Faxi-medlemmer og 115 kr for ikke Faxi-medlemmer evt. børn under 18 – 45 kr. Skal man spise er tilmelding nødvendig.
(”Ikke” Faxi-medlemmer er velkomne til at deltage i oplægget med Jeanette og Henrik og spisningen, men har ikke tale og stemmeret til generalforsamlingen – hvis der er brug for en stol at sidde på imens, finder vi en løsning)

Dagsorden:

1. Indskrivning (Registrering samt kontrol af stemmeret for de fremmødte medlemmer).
2. Valg af dirigent og referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Bestyrelsen fremlægger budget, og herunder forslag til fastsættelse af kontingent for det
     efterfølgende år.
6. Indkomne forslag:
     a) Forslag om kontingentforhøjelse for 2024 til 300 kr. pr voksen og 150 pr. junior og
         ungrytter.
     b) Evt. forslag fra medlemmerne (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
         generalforsamlingen. Sendes til klubbens formand formand@faxi-klubben.dk
7. Bestyrelsen fremlægger forslag til kommende års aktiviteter til drøftelse.
8. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år. (Herunder
   nedsættelse/konstituering af udvalg efter bestyrelsens ønsker).
   På valg er i henhold til vedtægterne:
     a) Ole Elmquist (Modtager ikke genvalg). Lene Tangaard er kandidat til posten.
         Kandidater kan melde sig før eller på generalforsamlingen.
     b) Eddie Madsen (Modtager genvalg) – Kandidater kan melde sig helt frem til
         behandlingen af dette punkt på dagsordenen.
     c) Valg af 3 suppleanter: Lene Kildegård Jensen og Ann Stilhoff Dietz modtager genvalg
         – der mangler endnu mindst én kandidat til suppleantposterne. Andre kandidater kan
         melde sig helt frem til behandlingen af dette punkt på dagsordenen.
9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. Alle vælges for 1 år ad gangen.
    På valg er Steen Hansen og Carina Hansen som revisorer – Begge modtager genvalg.
    Jens Tange er på valg som revisorsuppleant – modtager genvalg. Andre kandidater kan
    melde sig helt frem til behandlingen af dette punkt på dagsordenen.
10.Eventuelt. (Under dette punkt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning).

https://www.sporti.dk/file/attachment/b9295baa7a550627ad2273a3f662a066/Faxi_Regnskab_2022___Balance_31.12.22.pdf

https://www.sporti.dk/file/attachment/b9295baa7a550627ad2273a3f662a066/Regnskab_2022_Faxi___med_revisorpaategning.pdf

https://www.sporti.dk/file/attachment/b9295baa7a550627ad2273a3f662a066/Faxi_regnskab_2022_Noter.pdf

https://www.sporti.dk/file/attachment/24f99a4d9aec4ee9442f5a5fe5751be7/Budgetforslag_for_Faxi_2023.pdf

 

Herefter spisning. Vi glæder os til at se jer –

De bedste hilsner Bestyrelsen.