Generalforsamlingen udskydes p.g.a. de forlængede Coronarestriktioner.

Ny dato fastsættes forventeligt på næste bestyrelsesmøde.

Vi venter med at fastsætte en ny dato, da man stadig ikke må være mange samlet, og en viatuel generalforsamling bliver for dyr en løsning, hvis der skal være afstemning.

Der indkaldes til generalforsamling d. 23 januar 2021

Download