OVERORDNET TIDSPLAN.

Kommer vi forud, kører vi rullende om formiddagen, og
frokostpausen vil evt. blive længere.
Kl . 07.30 indtjek ved Hanne og Finn Eliasen (Husk at have tilmeldt sig stævnet,
betragtes som en underskrift på Tro og love erklæring. Husk at tage temperatur på din hest, og medbring pas og Vaccination (helårlig vaccination).
08.25 Dommer og ryttermøde
08.30 4.5
09.20 4.2
09.40 5.2
10.00 Pause
10.10 4.3
10.30 T8
11.10 T3
11.50 Pause
12.00 T4
12.30 T5
12.50 Frokost
FINALER
13.20 4.5
13.45 4.2
14.10 5.2
14.55 4.3
15.20 T8
15.45 Pause
15.55 T3
16.20 T4
16.45 T5
Efter hver finale, æresrunde og uddeling af sløjfer.
17.15 TAK FOR I DAG!