IMG 2312

Hygge i Faxi

PDF

The Startup's guide to Design

Download 
Fullsizeoutput 19a9

Program til Kristi himmelfart stævne

PDF

The Startup's guide to Design

Download 
Fullsizeoutput 19c7

KRISTI HIMMELFARTSTÆVNE

FAXI INVITERER -som vi plejer- TIL KRISTI HIMMELFARTSTÆVNE

 

Kristi himmelfartsdag d. 9. maj 2024 på Faxi-banen, Asmindrupvej 100, 4390 Vipperød.

Der rides T8, T5, T4, T3, 4.5, 4.3. 4.2 og 5.2 og børnetôlt.
Max antal deltagere er 40 (+ børnetöltdeltagere).
Der oprettes venteliste til max 10 ekvipager.
Kommer du ikke med fra ventelisten, refunderes dit deltagergebyr minus sporti-gebyret.

Der dømmes af DI dommere - så husk rytterlicens:
Minimum engangslicens til D-stævner. Licensnr skal skrives i tilmeldingen.
Der rides efter gældende FEIF's Rules and Regulation og regler for stævneridning i Danmark. Det er et langt skriv på engelsk, så er der usikkerheder, så spørg en ven eller en af os i stævneudvalget, så vil vi prøve at svare – vi er nye med stævner, så vi gør vores bedste. Dog kan den enkelte equipage kun deltage i én gangartsklasse i og én töltklasse.
Børnetölt afvikles i spisepausen – max 12 deltagere med hjælpere. Afvikles på opvarmningsbanen.

Tilmeldingen åbner på Sporti:  https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=10594 den 4/4-2023 kl. 20 for Faxi-medlemmer. Deltagergebyr 325 kr.

For ryttere uden medlemskab af Faxi åbnes den 17/4-2024 kl. 20.
Efter 23/4-2023 kl. 23.59 er tilmelding ikke mulig.
Deltagergebyr er 325 kr. for Faxi-medlemmer 425 kr. for ikke-Faxi- medlemmer.
Børnetölt koster 75 kr. for Faxi-medlemmer og 150 kr. for ikke-Faxi-medlemmer.

Ønsker du at starte 2 heste, bedes du tilmelde dem i prioriteret rækkefølge. Skriv venligst hest 1 og hest 2 på din tilmelding. I tilfælde af venteliste forbeholder stævneudvalget sig ret til kun at tilskrive dig én plads. Dit ene startgebyr vil så selvfølgelig blive refunderet ligesom det refunderes, hvis der ikke bliver plads til jer fra en evt. venteliste.
Pengene refunderes efter afviklingen af stævnet.

Der vil være mulighed for at købe lidt forskelligt mad og varme og kolde drikke i Faxi’s cafeteria.

Deltagerne forpligter sig til at hjælpe med en given opgave i en kortere periode før, under eller efter stævnet: ledvogter, hejse flag, sætte dommerpavilloner, uddele hjelm-farvebånd, indtjekning m.m. Fordelingen af hjælperopgaver vil kunne ses i Programmet, som kan ses på Faxi’s hjemmeside og på Facebook ca. en uge før stævnet.

Din tilmelding til stævnet gælder også som underskrift på en tro- og love-erklæring, men husk hestepas og gyldigt vaccinationsbevis til fremvisning ved ind-tjek.

Alle former for ændringer, efter du har tilmeldt dig, kræver et gebyr på 100 kr.
Efter tilmeldings fristens udløb er det ikke muligt at ændre klasse og rytter - kun hest.

Melder du fra p.g.a. sygdom tilbagebetales startgebyr minus 100 kr. mod forevisning af læge- eller dyrlægeerklæring.

Vi glæder os til at se jer til en dejlig dag – og med forhåbentlig rigtigt dejligt vejr!!!

Vandrepisken uddeles igen i år for godt horsemanship.
Det er dommerne, der udpeger den værdige modtager.

Stævnet afvikles ved min. 30 tilmeldte ekvipager ud over børnetölt

Vi ses😊

De bedste Hilsener


Ann Rose Busch Stævneudvalget 28907590 - e-mail: antom@kontom.dk
Lone Wallebo- Stævneudvalget e-mail: wallebo@live.dk -
Charlotte Lorentzen Stævneudvalget

Kvadrilletrening

Årets første kvadrille træning

Så starter kvadrille træningen op

.
Det er den 1 april kl. 14 opsadlet og klar på Faxi banen.

Hvis du vil være med til kvadrilletræning, det er både for øvede og begyndere, skal du "tilmelde" dig her: https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=10592
da vi skal have hestens ID nr. når den har været på banen.


Det koster gratis.

 

Vi glæder os til at komme i gang.

Karin og Pernille

13495252_748859191923155_5338789146205364121_n

Kvadrille

Kære medlemmer af Faxi

Kvadrillegruppen er sat og består af kvadrilletrænerne Pernille Kirchheiner og Karin Elmquist.

Fra bestyrelsen deltager Jette, Mie og Lene på sidelinien.

Vi har brug for tilbagemelding fra dig, som ønsker at deltage i træning og/eller opvisninger.

Hvad enten du kommer en eller flere gange til træningerne har vi brug for oplysninger om dig og din hest. Så har vi mulighed for at registrere hvilken hest der har deltaget i træningerne på Faxi banen. Hvilket vi lovmessigt skal kunne oplyse.

 

Tilmelding:

https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=10592

 

Tilmelding er gratis og Faxi betaler Sporti-gebyret.

Vi glæder os til at komme i gang med sæsonen og husk at alle kan deltage, nye såvel som gamle.

Om du ønsker at være med til opvisning eller bare træne/være med for sjov.

Kvadrillen skal være sjov for alle.

Første træningsgang vil være 1. april.

Kvadrilletræning 1 halvår 2024

Mandag den 1/4 kl. 14,00

Søndag den 7/4 kl. 14,00

Lørdag den 13/4 kl. 14,00

Torsdag den 18/4 kl. 18,30

Onsdag den 24/4 kl 19,00

Onsdag den 1/5 kl. 19,00

Mandag den 6/5 kl. 19,00

Onsdag den 15/5 kl. 19,00

 

Træning til Roskilde dyrskue

Mandag den 20/5

Fredag den 24/5

Tirsdag den 28/5

Generalprøve torsdag den 30/5

 

Vi ses til den kommende kvadrillesæson.

 

Med venlig hilsen
Kvadrille-gruppen

IMG 0803

Miljø træning

For Faxi medlemmer.
Miljø træning for sjov. 24/2 kl 11:00
I Ridehuset Bjergesøvej 18 4534 Hørve.
25kr for ridehuskort, som betales på dagen til lene Bæk.
Kaffe /te samt kage til efter hygge træningen.
Der er plads til 8 deltager med hest.
lav gerne samkørsel da der er plads til 6 hestetrailer.
Først til mølle. Tilmelding til Kirsten Roldhave. 20468897 eller her på Facebook siden.

Faxilogo Lille Hvid

Generalforsamling i Faxi 27. januar 2024

DAGSORDEN:

Dagsorden for Generalforsamling i Faxi d. 27. januar - kl. (15.00)16.00 i Multihuset,
Arenavej 1, 4300 Holbæk.

Kl. 15.00: Janne Winther Christensen holder oplæg om hestevelfærd.
Vi har i år været så heldige, at forsker og lektor ved institut for husdyr- og veterinærvidenskab
Janne Winther Christensen holder oplæg om hestevelfærd.
Janne bor i Jylland, og derfor vil foredraget være ”live” - online.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål direkte til Janne. (Læs mere om Janne nedenfor)
Janne holdt et lignende oplæg til Dansk Islandshesteforenings generalforsamling i november 2023.

Der vil være spisning efter generalforsamlingen kl. ca. 18.00. Det er en lun buffet. Der er mulighed
for køb af øl og sodavand.

Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive efter generalforsamling og spise med.
Af hensyn til bestilling af mad og – til plads, opfordres til tilmelding via www.sporti.dk. Tilmeldingen
åbner d.13. januar. Sidste tilmeldingsfrist er d. 20. januar. Det koster ikke noget at deltage i selve
generalforsamlingen eller foredraget. Faxi betaler gebyret til Sporti.
Spisningen efter generalforsamlingen kommer til at koste 90 kr. for Faxi-medlemmer og 115 kr for
ikke-Faxi-medlemmer (Ledsagere er velkomne til spisning) evt. børn under 18 – 45 kr.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Indskrivning (Registrering samt kontrol af stemmeret for de fremmødte
medlemmer).
2. Valg af dirigent og referent.
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Bestyrelsen fremlægger budget, og herunder forslag til fastsættelse af
kontingent for det efterfølgende år til godkendelse.
6. Indkomne forslag.
7. Bestyrelsen fremlægger forslag til kommende års aktiviteter til drøftelse.
8. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år.
(Herunder nedsættelse/konstituering af udvalg efter bestyrelsens ønsker).
På valg er:
a. Formand (vælges for 2 år). Ann Rose Busch – genopstiller.
(Hvis der melder sig andre kandidater er det meget velkomment).
b. 1 bestyrelsesmedlem (vælges for 2 år). Mie Møller Jacobsen genopstiller.
c. Eddie Madsen har pga. flytning anmodet om udtrædelse af bestyrelsen.
Der er et år tilbage af Eddies valgperiode. Det har bestyrelsen imøde-
kommet. Ann Stillhoff Dietz er kandidat til at træde ind for 1 år.
d. 3 suppleanter.
Lene Kildegaard Jensen modtager ikke genvalg, Lene Jørgensen
modtager genvalg, Ann Stillhoff Dietz modtager ikke genvalg til suppleant.

9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Alle vælges for 1 år ad gangen.
Steen Hansen og Carina Hansen modtager genvalg som revisorer og Jens
Tange modtager genvalg som revisorsuppleant.
10. Eventuelt. (Under dette punkt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning).

Vel mødt😊

 

Lidt mere om Janne Winther Christensen:
Janne Winther Christensen er forsker og lektor ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Janne
har bl.a. lavet undersøgelser af vildtlevende Przewalski hestes adfærd, og fascinationen af de vilde heste og
de slående ligheder i adfærd hos vild- og tamheste har dannet baggrund for hendes forskning. Janne har
således i en årrække forsket i hestes adfærd, stressbiologi og velfærd med særligt fokus på frygtreaktioner,
social adfærd, indlæring og træning. Janne har skrevet mere end 200 faglige artikler, inkl. 60 internationale
videnskabelige artikler. Hun er desuden medforfatter til den internationalt anerkendte bog Equitation Science
2nd edt, og er seniorpræsident for den internationale organisation International Society of Equitation
Science, som har til formål at formidle forskning indenfor træning

 

Herunder Regnskab for 2023

Er der spørgsmål skal det være kasseren skriftligt i hænde på mail kasserer.faxiklubben@gmail.com senest tre dage før generalforsamlingen

 

Noter til Islandshesteklubben Faxi regnskab 2023

Download 
Regnskab 2023

Download 
Balance pr. 31. december 2023

Download 
Budgetforslag 2024

Download 
Jul 19 11

Juleridetur

JULERIDETUR LØRDAG D. 25 NOVEMBER 2023

 

Vi mødes klokken 11.00 opsadlet og klar ved Barkladen Anneberg skov, Egebjergvej 172, 4500 Nykøbing Sj.

Kl. ca. 13.00 vil der være tændt op i pejsen i Barkladen, hvor vi vil serverer æbleskiver, småkager, gløgg og varm kakao. Her er alle velkomne også uden hest…

Når parkeringen ved barkladen er fyldt skal der parkeres langs skovvejen, der er mulighed for at vende rundt længere fremme.

Turen vil vare ca. 1½ time.

Hvis hestene ikke kan stå i traileren, må i tage lidt hegnsmateriale med og lave en lille fold.

Tilmelding til Steen på mail: lysager@mail.dk  Senest d. 22 nov.

 
Koneridetur
Samme tid og sted

Den bliver guidet af Kirsten, så tilmelding til kirsten på skjaldsbjerg@mail.dk eller 20468897

Juletur

Strik

Strik i Faxi klubben

Kom til et par timers hyggelig strikke komsammen

søndag den 12. november kl. 13-16.

Tag dit strikketøj med og nyd at strikke sammen med andre garn entusiaster. Der er kaffe og te på
kanden.

Det er hyggeligt at strikke i fællesskab med andre. Kom og blive inspireret af hinanden.

Vi mødes hos Hanne Eliasen på: Ravnshøjvej 40, Kornerup, 4000 Roskilde.

Tilmelding til Lene Kildegård Jensen på: lene.jensen026@gmail.com senest fredag den 10.
november.


Mange strikkehilsner
Hanne og Lene

Sociale medier

  • FACEBOOK

Kontakt os

webmaster@faxi-klubben.dk

+45 28907590

Asmindrupvej 100

4390 Vipperød

 

Copyright © Faxi-klubben.dk